Национална програма „Образование за утрешния ден“

Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците