Прием 2022

За учебната 2022/2023 година 121 СУ организира прием в:

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

III Подготвителна група/5г./- полудневна организация – една група/25 деца

III Подготвителна група/5г./- целодневна организация – една група/25 деца

IV Подготвителна група/6г./- полудневна организация – една група/25 деца

IV Подготвителна група/6г./- целодневна организация – една група/25 деца

Кандидатстването и класирането се извършва през Електронна платформа на Столична община.

За повече информация посетете раздел „Прием – Подготвителна група“

ПЪРВИ КЛАС

За следващата учебна година ще бъдат приети 120 ученици в първи клас- 5 паралелки по 24 ученици.

За първа година кандидатстването и класирането в първи клас ще е през Централизирана електронна платформа за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

За повече информация посетете раздел „Прием – Първи клас“

ПЕТИ КЛАС

За пети клас могат да кандидатстват ученици завършили успешно начален етап на основно образование. Кандидатства се с удостоверение за завършен начален етап и заявление по образец. Учениците се класират и записват при наличие на свободни места.

За повече информация посетете раздел „Прием – Пети клас“

ОСМИ КЛАС

 121 СУ „Георги Измирлиев“ обявява прием на ученици в 3 паралелки в профилите „Софтуетни и хардуерни науки“ и „Предприемачески“ с разширено изучаване на английски или испански език и втори чужд език английски, испански или руски/по избор/.

За повече информация посетете раздел „Прием – Осми клас“