Записване в първи клас

Уважаеми родители,

Съгласно графика на дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година, на 6 юни 2022г. в 10.00ч. ще бъдат публикувани списъците с приетите по училища първокласници.

Класираните деца НЕ се записват автоматично.

Можете да запишете вашето дете електронно през Системата/ИСОДЗ/ или на място в училището, в което е прието детето.

Записването на приети в 121 СУ „Георги Измирлиев“ първокласници ще се извършва в стая 107, корпус „Начален етап“, по следния график:

Дата, ден от седмицата8.00 12.30 ч.13.00 17.00 ч.
07.06.2022г., вторникМадлен Добрева, Румяна КумановаАнета Владимирова, Гергана Недева
08.06.2022г., срядаМадлен Добрева, Анета ВладимироваГергана Недева, Румяна Куманова
09.06.2022г., четвъртъкМадлен Добрева, Анета ВладимироваРумяна Куманова
10.06.2022г., петъкМадлен Добрева, Гергана НедеваАнета Владимирова
13.06.2022г., понеделникМадлен Добрева, Татяна НиноваРумяна Куманова
15.06.2022г., срядаТатяна НиноваГергана Недева
17.06.2022г., петъкТатяна НиноваАнета Владимирова

На 14.06.2022г., вторник, и на 16.06.2022г., четвъртък, в училище се провеждат изпити Национално външно оценяване. Записването на ученици на тези дати е възможно само през Системата.