Родителска среща, 23.11.2022г., сряда

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 23.11.2022г., сряда, от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за
всички класове и групи от 121 СУ „Георги Измирлиев“.

Родителската среща ще се проведе присъствено в училище. Това вече е възможно, след като на 17.11.2022г. отпаднаха наложените от здравните власти мерки за българските училища.


Срещата на родителите на децата от подготвителните групи ще се проведе в стаята на групата.

Срещата на родителите на учениците от начален етап(1. – 4. клас) ще се проведе в класната стая на паралелката.

Срещата на родителите на учениците от прогимназиален и гимназиален етап ще се проведе по кабинети: